Cum s-a unit Transilvania cu România. ”Ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată”

unire
Ca urmare a disoluției Austro-Ungariei, națiunile Imperiului au căutat să își cârmuiască singure viitorul. Pe 31 octombrie 1918 la Budapesta s-a format Consiliul Național Român Central ca organism care urma să călăuzească destinele românilor din monarhia dualistă. Pe 6 noiembrie, de la sediul din Arad, s-a lansat ”Manifestul” prin care românii erau chemați să fie ”mari la suflet în ceasurile acestea grele ale anarhiei” și ”demni de încrederea și sprijinul anticipat al națiunilor mai culte, ca fiecare popor și fiecare individ să fie egal îndreptățit și stăpân pe soarta sa”. Încă din primele zile Consiliul a luat în dezbatere modalitatea de înfăptuire a unirii cu România. Ca organ de conducere a fost desemnat un Mare Sfat Național. Se intensifică legăturile cu guvernul român care recomandă ruperea rapidă de Ungaria și unirea cu patria-mamă printr-o mare adunare națională ținută preferabil la Alba-Iulia. Continue reading

Otilia Cazimir- veșnica poetă a copilăriei

otilia cazimir

Dintre fetele învăţătorului Gavrilescu, pe cea mai mică o chema Alexandra şi se născuse în 12 februarie 1894, la Cotul Vameşului, aproape de Roman. Și-a petrecut copilăria în satul natal, iar în anul 1898 familia sa se mută la Iași, unde urmează școala, liceul, apoi cursurile Facultății de Litere și Filosofie, dar fără a susține examenul de licență. A debutat în anul 1912 în revista “Viața românească”, cu poezie, iar cea dintâi proză a văzut tiparul în publicația “Însemnări ieșene” din 1919. Cel dintâi volum de poezii, “Lumini și umbre” i-a fost publicat în anul 1923. Continue reading

”Se dusese bietul domn, el care ne-a dat pământ și ne-a făcut bine”. Abdicarea lui Cuza

alexandru ioan cuza

Alexandru Ioan Cuza nu a fost un om perfect. După ce a dat lovitura de stat din 2 mai 1864 și și-a asumat un rol sporit în conducerea țării, domnitorul s-a schimbat. S-a lăsat înconjurat de o camarilă care a început să căpușeze toate treburile statului. Dacă înainte vina pentru situațiile dificile aparținea în mare parte guvernului și Adunărilor Legislative, acum el era socotit vinovat deoarece executivul era numit direct de el, nu mai trecea pe sub lupa Adunării și a Senatului. Dacă la începutul domniei era modest, în 1865 a cerut și primit din partea guvernului 600.000 de lei pentru redecorarea reședinței de pe Podul Mogoșoaiei, o sumă mai mare decât toată suma ce legal îi revenea pentru cheltuielile anuale. Continue reading

Acum 160 de ani Cuza intra pentru prima oară în București ca domn al Principatelor Unite

intrare cuza bucuresti

A doua zi după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Țării Românești, pe 25 ianuarie, președintele Adunării Elective de la București trimitea o adresă lui Vasile Alecsandri, ministrul de externe al Moldovei, anunțându-l că o delegație a Adunării va pleca a doua zi spre Iași pentru a anunța principelui Cuza vestea că va fi domn și în Valahia La rândul ei, Adunarea Electivă a Moldovei trimitea la București o delegație similară în frunte cu Mihail Kogălniceanu. Delegația de la Iași este întâmpinată de Vasile Boerescu, iar cea din Valahia de însuși Alexandru Ioan Cuza. C.A. Rosetti era atât de entuziasmat încât telegrafiind la București despre ”primirea splendidă” ce i se făcuse, termină prin cuvintele ”Domnul este întru toate sublim”. Continue reading

Copilăria lui Ștefan Luchian.”Dacă aș fi pictor, aș păstra macii pe pânză”

stefan luchian

Pe 1 februarie 1868 în târgul Ștefănești, aproape de lunca Prutului și nu departe de Botoșani se naște băiatul Elenei și al maiorului Dimitrie Luchian. Ostașul, fost camarad al lui Cuza, ascultase sfatul domnitorului dat soldaților moldoveni de a încerca să-și găsească o soție de la sud de Milcov. Astfel, el își aflase fericirea alături de munteanca Elena Kiriacescu. Continue reading

Esențialul despre Mircea cel Bătrân

mircea cel batran

”Domn coborâtor din străbuni ai acestui neam”, după cum spun cronicile bizantine, Mircea cel Bătrân a fost cel mai de seamă reprezentant al străvechii dinastii a Basarabilor. Aliații și adversarii l-au lăudat. Un cronicar otoman anonim spune că ”Mircea era un principe necredincios, un mare erou necredincios”. Alt istoric, Lenuclavius, îl socotește drept “cel mai viteaz și cel mai ager dintre principii creștini”. Sigismund de Luxembrug îl prezintă drept ”bărbat viteaz, activ și puternic, care luptându-se în mai multe rânduri cu turcii, a triumfat în chip glorios asupra lor”. Care au fost motivele ce i-au determinat pe contemporani să îl laude pe Mircea cel Mare? Continue reading

Povestea copilăriei lui Caragiale. ”Cât îmi doresc să mă întorc în lumea basmelor”

caragiale
Într-o seară de iarnă, sosind la Berlin, Caragiale își face intrarea în casa lui Alexandru Vlahuță și cu o privire visătoare spune: ”Parcă văd….seara. Frig. Ninge. Viscolește. La Ploiești. Acum cinci zeci și atâți de ani…O femeie săracă, într-o odaie fără foc, se chinuiește, nemâncată, pe o saltea de paie…Vântul vâjâie afară, nenorocita femeie se zvârcolește înăuntru de dureri grozave…Și toată noaptea o duce așa…De-abia către ziuă se ușurează. Naște un copil fără noroc…Ei bine, copilul ăla sunt eu!… Continue reading

Se împlinesc 160 de ani de la unirea Moldovei cu Țara Românească

alexandru-ioan-cuza

Alegerea lui Cuza drept domn al Moldovei a însuflețit unioniștii și reformiștii din Țara Românească. Presa titra: ”Moldovenii au dat dovadă de înțelepciune și raționalitate”. Face-vom și noi ca ei?”. La sud de Milcov spre deosebire de Moldova nu existau forțe antiunioniste în adevăratul sens al cuvântului, ci doar grupări care doreau menținerea vechiului sistem politic și social: privilegiile boierești, marea proprietate, drept restrâns la vot, menținerea statului internațional al Principatelor. Adunarea Electivă era dominată de conservatori. Din cele 72 de voturi se estima că majoritatea se vor duce spre vechii domnitori și frați Gheorghe Bibescu 30 și Barbu Știrbei 23. Candidatul Partidei Naționale, Nicolae Golescu ar fi luat 18. Continue reading

Cine era Tudor Vladimirescu- ”Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor!”

tudor vladimirescu
Conducătorul mişcării revoluţionare din 1821, Tudor Vladimirescu, s-a născut pe la 1780 în satul Vladimiri (judeţul Gorj), dintr-o familie de moşneni. El „a învăţat carte şi limba greacă” în casa boierului Ioan Glogoveanu, care voia să-şi facă din isteţul băiat’ un bun administrator de moşie şi care l-a întrebuinţat în afacerile de negoţ, mai ales la exportul de vite. Tudor are astfel prilejul să facă mai multe călătorii în Transilvania, unde Glogoveanu exporta până la 2.000 de capete de vite şi să-şi constituie un capital cu care a făcut apoi comerţ pe cont propriu. Continue reading