Mircea cel Bătrân s-a luptat cu nepotul său pentru tron

mircea-cel-batran

În evul mediu domnitorii paracticau asocierea la tron a fiilor pentru ca aceștia să se deprindă cu administrarea țării, dar și pentru a-l legitima în fața boierilor. Deși emitea acte singur sau împreună cu tatăl, fiul nu domnea efectiv. A fost însă o scurtă perioadă când Țara Românească a avut efectiv doi domni, fiecare stăpânind o parte a teritoriului. Continue reading

Se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu

mihail kogalniceanu

Nu se poate examina niciuna dintre componentele istoriei româneşti din se­colul al XIX-lea – istoria politică, istoria literară, istoria presei, istoria învăţămân­tului, istoria teatrului şi nici chiar istoria culinară – fără să dăm de numele lui Mihail Kogălniceanu. El este una dintre personalităţile dominante ale societăţii româneşti dintre 1840 şi 1890, implicat în toate evenimentele şi evoluţiile care au condus la modernizarea României până în pragul secolului al XX-lea. A colaborat, de asemenea, cu toţi cei care au avut un rol pozitiv în acest proces de mo­der­nizare, de la revoluţionarii paşoptişti din Moldova şi Ţara Românească, până la princepele şi apoi regele Carol. Şi drept este să observăm că spiritul său mereu activ şi consecvenţa poziţiilor sale democratice l-au condus şi la conflicte cu prieteni de-ai săi dintre cei mai apro­priaţi, cum ar fi Vasile Alecsandri sau Alexandru Ioan Cuza. Continue reading

Povestea primelor texte în limba română

limba romana

Povestea limbii române scrise începe la sud de Dunăre acum 1200 de ani odată cu alcătuirea alfabetului chirilic. Bulgarii au fost în primele două veacuri ale așezării lor la miazăzi de fluviu păgâni, creștinându-se sub țarul Boris care după botez și-a luat numele de Mihail, după numele nașului său, împăratul roman de răsărit. Nobilii bulgari la început n-au vrut să se creștineze și numai după ce țarul a dat 52 dintre ei cu familiile lor pe mâna călăului, au consimțit să se boteze. Mihail pentru a propovădui noua credință a fondat o școala literară la Pliska, capitala bulgară, pentru ca în 893 ea să fie mutată la Preslav, noua reședință a țaratului. Aici s-a născut alfabetul chirilic, cel utilizat de români pentru prima parte a istoriei lor. Continue reading

Acum 140 de ani Armata Română cucerea reduta Grivița

batalia de la grivita

Bătălia de la Griviţa a fost o operaţiune militară iniţiată de armata română pe frontul din Balcani, în cadrul Războiului de Independenţă, în vederea cuceririi redutei Griviţa şi deschiderii drumului către Plevna (Bulgaria). Atacul concertat ruso-român asupra cetăţii Plevna a eşuat în faţa puternicului sistem defensiv otoman. Astfel, în strategia convenită de părţile rusă şi română, la 29 august/10 septembrie 1877, la Poradim, armatei române îi revenea sarcina de a cuceri reduta Griviţa, considerată elementul de rezistenţă al aliniamentului de la Plevna. Continue reading

Se împlinesc 100 de ani de când trecea la cele veșnice Calistrat Hogaș

Calistrat-Hogas

Calistrat Hogaş s-a născut pe 21 aprilie 1847 în Tecuci. Tatăl său, Gheorghe Dimitriu, era protopop de Tecuci, iar mama sa, Mărioara, provenea dintr-o familie boierească. Învăţătorul din sat, Gheorghe Nicolau, a insistat ca numele de familie al copilului să fie schimbat cu cel al bunicului după tată. Cum acesta fusese numit Hogaş (hogaș= adâncitură pe un drum îngust; făgaș), învăţătorul a reuşit să-l convingă pe protopop să-i pună şi fiului său acest nume de familie. Pretextul a fost că, într-o bună zi, va ajunge un om important şi nu trebuie să aibă un nume obişnuit pe care să-l poarte oricine. Părintele Gheorghe şi-a dorit foarte mult ca fiul său să urmeze tot calea preoţiei, dar Calistrat avea alte planuri. Primul învăţător pe care l-a avut, Ioniţă Hrisanti, era totodată şi dascălul bisericii. Calistrat nu a vrut să studieze cu el, spunând că nu vrea să devină preot, ci să înveţe carte. După ce a absolvit în 1859 cu calificativul ”foarte bine” şcoala primară din Tecuci, este înscris la Academia Mihăleană la studii liceale unde la recomandarea primăriei Tecuci primește bursă. Continue reading

”Povestea lui Harap-Alb” împlinește 140 de ani

Ion creanga harap alb
Basmul ”Povestea lui Harap-Alb” a fost scris de Ion Creangă și a fost publicat pentru prima oară la 1 august 1877 în revista ”Convorbiri literare” și a fost reprodus de Mihai Eminescu în ziarul ”Timpul” în același an. După aproape zece ani, prin prisma valorii literare deosebite, va fi tradus în germană în ”Rumanische Revue”. După o statistică din 1964(!), basmul lui Ion Creangă fusese tradus în 26 de limbi străine. Povestea lui Harap-Alb este considerată o sinteză a întregului basm românesc. Ieșiți din spațiul închis al ținuturilor Moldovei, eroii din Harap-Alb par desprinși dintr-o adevărată epopee. Care era viața marelui scriitor în preajma importantului an 1877? Continue reading

Cine au fost oamenii Măriei Sale, Ștefan cel Mare

stefan cel mare

În toate vremurile și în toate țările, rezultatele și strălucirea marilor domnii se explică nu numai prin personalitatea monarhului, dar și prin valoarea și numărul sfetnicilor de seamă. Oricât de mari însușiri ar avea un conducător, dacă nu știe să-și asigure colaboratori pricepuți și devotați, care să-i dea sfat și sprijin la nevoie și să-i execute hotărârile, el nu va putea da toată măsura sa. Continue reading