Acum 130 de ani începea cel mai scurt război din istorie: 38 de minute

cel mai scurt razboi

Cel mai scurt război s-a declanşat în 1896, când sultanul declarat al Zanzibarului(arhipelag ce aparție azi Tanzaniei), Khalid bin Barghash, a adoptat o politică de apropiere cu Germania şi a hotărât, pe neaşteptate, să întrerupă orice colaborare cu Marea Britanie. Anglia n-a acceptat asemenea ofensă şi, printr-un ultimatum trimis Zanzibarului, i-a cerut lui Khalid să se predea garnizoanelor britanice până la 27 august, orele 9:00. Continue reading

”Înainte, băieți, sunteți cu mine!” Ultimele clipe ale Ecaterinei Teodoroiu.

ecaterina teodoroiu

August 1917 o găsește pe Ecaterina Teodoroiu în Vrancea, la Muncelu, unde se desfășura o luptă care avea să dureze până în noiembrie. Pe 22 august Batalionul II, din care ea făcea parte, a trecut din rezervă în linia I. Compania 7, unde ea lupta alături de prietenul ei Mănoiu a primit ordin ca în după-amiază, să facă legătură între Compania a 5-a și a 6-a ale batalionului, pe front. Luptele porniseră aprig la ora 21:15. Iată cum descria aceste lupte, un participant la ele care se afla în aproprierea Ecaterinei. Continue reading

Se împlinesc 135 de ani de la nașterea lui George Enescu. Copilăria unui geniu

george enescu citat

George Enescu s-a născut în Liveni-Vârnav, un cătun pierdut între dealurile Dorohoiului, care nici nu figura pe harta României. În actul de naștere, făcut pe 9 august 1881, scrie că “s-a născut alaltăeri”, adică pe 7 pe stil vechi (19 stil nou). Căsuța în care a deschis ochii era foarte modestă, lipită cu lut pe jos, cu o vatră enormă într-un ungher și acoperită cu șindrilă, așezată pe o coastă împădurită de deal, prin fața căreia curgea pârâiașul Tricova. Continue reading

Cine au fost fiii și fiicele lui Constantin Brâncoveanu

familie constantin brancoveanu

Căsătorit cu Maria, nepoata lui Antonie Vodă din Popeşti, Constantin Brâncoveanu a avut cu aceasta patru fii: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi şapte fiice: Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, Bălaşa şi Smaranda. Aşa cum privesc din fres­ca curată a ta­blo­ului votiv de la Mă­năstirea Hu­rezi, cu seninătate, strânşi le­gaţi unul de altul, înveşmântaţi în haine domneşti, preţioase, ar pă­rea că viaţa pământească a mem­brilor familiei marelui Con­stantin Brâncoveanu nu a fost încercată de neajunsuri. To­tuşi, otrava necazurilor nu i-a cruţat pe nici unul dintre ei. Fi­ecare chip este expresia unei cruci asumate până la moarte. Continue reading

Acum 560 de ani trecea la cele veșnice Iancu de Hunedoara

iancu de hunedoara

Asediul Belgradului de către turci a început la 4 iulie 1456 și a fost deosebit de puternic. Flota cruciată a câștigat bătălia pe apă, distrugând, în 14 iulie, flota turcească, ce împiedica aprovizionarea orașului. Lupta decisivă s-a dat între 21-23 iulie. Atacul musulman a fost respins în 21 iulie, iar în 23 iulie creștinii atacau tabăra turcilor. Concepția strategică modernă a lui Iancu l-a ajutat să-l înfrângă pe sultan în ciuda raportului de forțe defavorabil creștinilor și să obțină cea mai mare victorie de până atunci a creștinătății împotriva turcilor. Continue reading

Se împlinesc 1910 ani de la atestarea cuceririi Daciei de către romani

castru roman

Cu toată vitejia şi îndârjirea dacilor, cetăţile lor au fost rând pe rând cucerite şi distruse de romani în anul 106 d.Hr. În faţa acestei situaţii disperate Decebal împreună cu cei apropiaţi a fugit spre est cu intenţia de a organiza o nouă rezistenţă. Urmărit de romani el a fost ajuns şi pentru a nu cădea prizonier s-a sinucis. După sinuciderea sa, capul şi mâna lui stângă au fost duse la Roma şi expuse în for. Sfârșitul statului dac a însemnat începutul provinciei romane Dacia supranumită și Felix (cea fericită). Continue reading

Cine erau oaspeții castelului Peleș

castelul peles

“În cei douăzeci şi doi de ani, câţi am trăit împreună, am văzut castelul din Sinaia schimbându-se la faţă mai mult decât o dată. Necontenit regele născocea vreo îmbunătăţire, cu bucuria cu care părintele se bucura de sporul copilului său. Ceasuri întregi era el în stare să născocească prin mândrele încăperi unde an de an îngrămădise comori nepreţuite. Picturi de maeştri vechi, mobile bătrâne, preţioase vase, covoare răsăritene şi arme de felul cel mai aparte. O viaţă şi-o cheltuise ca să strângă toate aceste nepreţuite lucruri căci era un om care trăia pentru alţii, cheltuind numai puţin pentru el insuşi”, scrie regina Maria. Continue reading