Nota ultimativă a guvernului sovietic din 26 iunie 1940 și cât de injustă era ea.


Pe strazile Romaniei cetatenii au ingenungheat pentru Basarabia dupa raptul din iunie 1940
Pe strazile Romaniei cetatenii au ingenungheat pentru Basarabia dupa raptul din iunie 1940

Vara anului 1940 a fost cea în care teritoriul României era sfârtecat direct de Stalin și Hitler pe baza unor acorduri secrete sau doar prin simpla voință a liderului nazist. Iată cum a început coșmarul pentru Basarabia.

basarabia_1940

Nota ultimativă a guvernului sovietic din 26 iunie 1940

„În anul 1918 România folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei a desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei, Basarabia, călcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, cu Republica sovietică ucraineană. Uniunea sovietică nu s-a împăcat niciodată cu faptul luării cu forţa a Basarabiei, ceea ce guvernul sovietic a declarat nu o singură dată şi deschis în faţa întregii lumi. Acum când slăbiciunea militară a URSS este de domeniul trecutului iar situaţia internaţională care s-a creat cere rezolvarea rapidă a chestiunilor moştenite din trecut pentru a pune în fine bazele unei păci solide între ţări, URSS consideră necesar şi oportun ca în interesul restabilirii adevărului să păşească împreună cu România la rezolvarea imediată a chestiunii înapoierii Basarabiei la Uniunea sovietică. Guvernul sovietic consideră că chestiunea întoarcerii Basarabiei este legată în mod organic de chestiunea transmiterii către URSS a acelei părţi a Bucovinei a cărei populaţie este legată în marea sa majoritate de Ucraina sovietică prin comunitatea sorţii istorice cât şi prin comunitatea de limbă şi compoziţie naţională. Un astfel de act ar fi cu atât mai just cu cât transmiterea părţii de nord a Bucovinei către URSS ar putea reprezenta, este drept că numai într-o măsură neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei mari pierderi care a fost pricinuită URSS-ului şi populaţiei Basarabiei prin dominaţia de 22 de ani a României în Basarabia.

Rapirea Basarabiei

Guvernul URSS propune Guvernului Regal al României:

1. Să înapoieze cu orice preţ Uniunii sovietice Basarabia;

2. Să transmită Uniunii sovietice partea de nord a Bucovinei cu frontierele potrivit cu harta alăturată.

Guvernul sovietic îşi exprimă speranţa că Guvernul român va primi propunerile de faţă ale URSS şi că aceasta va da posibilitatea a se rezolva pe cale paşnică conflictul prelungit dintre URSS şi România.

Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul Guvernului Regal al României în decursul zilei de 27 iunie curent.”

rapirea basarabiei 1940

Lecturarea atentă a acestui document impune câteva aprecieri de ordin istoric:

1. Între Basarabia şi Ucraina nu a existat nicio legătură istorică sau de sânge. În 1918, ca şi astăzi, populaţia majoritară a Basarabiei era formată din români.

2. Basarabia nu a fost „desfăcută” de România ci ea s-a alăturat patriei mame în mod firesc şi democratic prin decizia Sfatului Ţării (27 martie/9 aprilie 1918).

3. Basarabia nu s-a desprins nici de Rusia şi nici de Uniunea Sovietică. Basarabia și-a declarat independența în 1918 față de Republica Federativă Rusia. URSS a fost creată în 1922. Aşadar, România nu putea să „desfacă” de la URSS Basarabia pentru simplul motiv că Rusia și/sau Uniunea Sovietică nu existau. Această formulare eronată nu trebuie să ne mire. Stalin îndepărtase orice specialiști care i s-ar fi putu împotrivi și îi înlocuise cu oameni docili și fără studii de specialitate.

Bucovina si Basarabia de Nord

4. Bucovina nu a aparţinut niciodată Rusiei. Bucovina a fost răpită Moldovei de către Imperiul Austriac în 1775. În 1918, acest teritoriu s-a unit cu România prin decizia organelor reprezentative ale acestei provincii. Românii erau cei mai numeroşi locuitori ai acestei regiuni. Ucrainenii nu au niciun drept istoric sau de alt fel asupra acestui teritoriu.

5. Nu URSS avea dreptul la compensaţii. România avea acest drept pentru exploatarea Basarabiei de către Rusia în intervalul 1812-1918.

Pierderi teritoriale 1940

surse

http://ebooks.unibuc.ro/istorie/istorie1918-1940/13-4.htm

http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=3&id=2495&zidc=1

http://www.geostrategic.eu/ultimatumul-sovietic-din-26-iunie-1940.html

Leave a Reply