Nicolae Iorga despre un mileniu de istorie

iorga-in-1930
În a doua jumătate a veacului al III-lea, datorită invaziilor, autoritățile romane se retrag din Dacia. Data evenimentului nu poate fi stabilită cu certitudine, mai mulți specialiști optând pentru anii 267-268 din vremea domniei lui Gallienus sau pentru anul 271, în timpul lui Aurelian. Faptul că provincia întemeiată de Traian nu a fost părăsită de întreagă populație este evident, autoritățile evacuând numai armată și administrația, la care se adăugau clasele înstărite, proces care se va repetă întocmai și în alte provincii romane. În veacurile XVIII-XIX va apărea teoria conform căreia după retragerea romană, Dacia a rămas pustie, iar ungurii au fost primii care au repopulat teritoriul. Românii ar fi fost un popor care s-a format la sud de Dunăre și în secolul XIII au revenit în fosta Dacie. Această teorie a fost născocită pentru a justifica maghiarizarea care avea loc în Transilvania în ultima parte a veacului al XIX-lea. Continue reading

Radu de la Afumați- domnitorul celor 20 de bătălii

radu de la afumati
După moartea lui Neagoe Basarab (1512-€“1521), o cruntă luptă s-a iscat pentru dobândirea domniei între fiul său Teodosie și Dragomir Călugărul zis Vlad Voievod. Se dă o luptă la Târgoviște între cele două tabere, iar cu ajutor turcesc Teodosie învinge, iar inamicul este decapitat. În ianuarie 1522, un nou pretendent la tron se ridică, Radu, fiul nelegitim al lui Radu cel Mare(1496-1508). Acesta își avea așezarea în satul Afumați din Ilfov, motiv pentru care va intra mai târziu în istorie sub denumirea de Radu de la Afumați. Turcii vor veni în ajutorul lui Teodosie, îl izgonesc în Transilvania pe Radu, iar begul Mehmet îl trimite pe Teodosie la Constantinopl, dorindu-și astfel tronul pentru sine. Continue reading

Bătălia de la Posada – actul de naștere al Țării Românești

batalia de la posada

Deși vasal al regelui Ungariei, așa cum este numit în mai multe documente ale vremii, Basarab dăduse destule semne de rebeliune față de cel ce ar fi trebuit să îi fie suverana€n, Carol Robert de Anjou. În anul 1323, Basarab îl sprijină militar pe țarul bulgar Mihail Sisman în lupta împotriva Imperiul Bizantin, o acțiune ce încălca vasalitatea față de regele Ungariei. Un document emis de rege la 18 iunie 1325 îl numește pe voievodul muntean „Basarab transalpinul, necredincios coroanei maghiare” deoarece domnitorul român ocupase Banatul de Severin. La 28 iulie 1330, voievodul muntean este alături de același Mihai Sisman în lupta de la Velbuzd, împotriva regelui sârb Ștefan Decanski, un aliat al lui Carol Robert de Anjou. Probabil, acesta a și fost motivul pentru care regele ungur decide să dea o lecție rebelului valah și să îl îndepărteze de la domnie. Continue reading

Burebista- ”cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia”

burebista

Dacii intră în atenția romanilor abia atunci când ei devin o amenințare astfel încât sursele directe despre geți(daci) sunt puține:

“Boerebistas, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceștia ticăloșiți de nesfârșitele războaie (interne probabil) și i-a îndreptat prin abstinență și sobrietate și ascultare de porunci, asa încât, în câțiva ani, a întemeiat o mare stăpânire și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine; ba a ajuns să fie temut chiar si de romani pentru că trecea Istrul fără frică, prădând Tracia până în Macedonia și Iliria, iar pe celți, cei ce se amestecasera cu tracii si cu ilirii, i-a pustiit cu totul, iar pe boiii de sub conducerea lui Critasiros, precum și pe taurisci, i-a nimicit cu desăvârșire…” – Strabon(64 î. Hr- 24 d.Hr.), Geographia. Continue reading

Hipodromul Băneasa

hipo7
Un oraş civilizat nu înseamnă doar blocuri şi bulevarde asfaltate, cum am auzit deseori, este reprezentat şi de instituţii adecvate civilizaţiei. Cel mai edificator exemplu l-a constituit puterea romană, care a sădit modelul Romei în orice ţinut cucerit, inclusiv pe meleagurile noastre. Prin ce anume se definea modelul impus? Prin drumuri pietruite, apeducte, teatre, băi şi hipodroame, ce au existat până şi în cea mai măruntă localitate din spaţiul devenit românesc. Invaziile hunilor, slavilor şi a altor sălbatici, precum şi stăpânirea otomană au şters fizic şi din mentalitate modelul roman, păstrat, însă, în centrul şi în vestul continentului european. Când elitele strămoşeşti s-au trezit din letargie, prin Cantemir şi învăţaţii Şcolii Ardelene, au priceput imediat ce trebuie făcut: recuperarea latinităţii prin lexic şi prin revitalizarea modelului roman. Continue reading

Ioan, Farcaș, Seneslau și Litovoi- micii voievozi care au ținut piept Ungariei

diploma fata

Ca urmare a invaziei mongole din 1240-1241 regatul maghiar îi instalează la granița sud-estică pe cavalerii ioaniți. Zona era depopulată iar veniturile nu erau încasate. Pe 2 iunie 1247 este emisă de către regele Bela al IV-lea Diploma ioaniților. Ea reprezintă un contract de tip feudal cu clauze reciproce. Ioaniții primeau în administrare un teritoriu în schimbul căruia își luau anumite angajamente față de coroana maghiară. Locul central al documentului este ocupat de olahi(români). Continue reading