Category Archives: Istorie veche

Continut istorie veche din Istoria romanilor.

Columna lui Traian- istoria dacilor în văzul întregii lumi

120102c4

Columna lui Traian, construită de arhitectul Apolodor din Damasc (60-129(?) d.Hr.), a fost inaugurată la 12 mai 113 în Forul lui Traian din Roma. Este situată în spatele clădirii Basilica Ulpia şi între cele două biblioteci (Bibliotheca Ulpia sau Bibliotheca Traiani). Ea a fost sculptată în marmură de Luni (Carara) şi înălţată pe un piedestal decorat la colţuri cu vulturi purtând festoni şi, pe suprafeţele postamentului, arme dace în basorelief, în timp ce o coroană de laur serveşte de tor (mulură rotundă cu profilul convex situată la baza coloanei). Acest monument este singurul bine păstrat în Forul lui Traian, în mijlocul unui câmp de ruine. Columna nu este numai o cronică figurată pentru imortalizarea războaielor dintre romani şi daci (în 101-102 şi 105-106 d.Hr.), ea a devenit de asemenea mormântul împăratului, după moartea lui Traian în 117 d.Hr., fiindu-i depusă cenuşa într-o urnă de aur ce era amplasată într-o încăpere sepulcrală special amenajată într-un vestibul al acesteia. Continue reading

Tezaurul de la Pietroasele- comoara de la începutul istoriei românilor

tezaur_pietroasa

La începutul veacului al V-lea hunii își constituiseră deja un mare imperiu. Către sfârșitul anilor 430, statul lor se întindea până la insulele din Ocean (Marea Baltică) după cum ne informează Priscus. Pe lângă cucerirea de noi teritorii, hunii erau interesați și de consolidarea autorității lor între cei care le plăteau tribut. Unii s-au supus puterii hune din frică alții din propiul interes. Continue reading

Dobrogeanul Alaric și cele 25 de tone de aur roman

vizialaric

Alaric (Alarich sau Ulrich, în latină Alaricus) s-a născut în jurul anului în anul 370 în Dobrogea de astăzi, în preajma Deltei Dunării, fie în insula Peuce (dispărută azi, zona Babadagului), fie în castrul de la Platei Pegiae, vizigoții fiind atunci foederati ai romanilor (castrul se găsește pe teritorul actualei comune Dunavățu de Jos). Continue reading

Cine sunt migratorii care au trecut prin Dacia post-romană? (II)

goti

Iordanes despre gepizi şi invazia lor în Dacia

„Când Ardaric, regele gepizilor(a doua jumătate a secolului V), a aflat aceasta, supărat de faptul că atât de multe neamuri sunt tratate ca nişte sclavi fără valoare, s-a răsculat cel dintâi împotriva fiilor lui Attila. Având succes a şters ruşinea şi pata ruşinoasă a sclaviei, care îi fusese impusă, şi a eliberat – prin acţiunea sa de câştigare a independenţei – nu numai neamul său, dar şi pe celelalte, care erau la fel de asuprite: toată lumea se alătură cu dragă inimă unei acţiuni întreprinse în folosul tuturor. Continue reading

Campania lui Alexandru cel Mare în Dacia

daci1

Importantă pentru istoria politică a daco-geţilor este povestirea contemporanului şi martorului ocular Ptolemeu al lui Lagos, păstrată însă numai în două izvoare târzii: Strabo şi Arrian, asupra expediţiei pe care a făcut-o Alexandru cel Mare împotriva Geţilor, pe malul stâng al Dunării, în anul 335 î. Hr.Regele Macedoniei venise împotriva Tribalilor, un neam tracic dela nord de Balcani, în dreptul Olteniei, pentru că aflase că vor să se răscoale. Tribalii s-au retras în faţa lui Alexandru şi o parte s-au refugiat într-o insulă a Dunării în frunte cu regele Syrmos. Armata macedoneană îi urmăreşte şi, cu acest prilej, Alexandru face şi o scurtă incursiune împotriva Geţilor pe ţărmul stâng. Continue reading

Burebista- ”cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia”

burebista

Dacii intră în atenția romanilor abia atunci când ei devin o amenințare astfel încât sursele directe despre geți(daci) sunt puține:

“Boerebistas, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceștia ticăloșiți de nesfârșitele războaie (interne probabil) și i-a îndreptat prin abstinență și sobrietate și ascultare de porunci, asa încât, în câțiva ani, a întemeiat o mare stăpânire și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine; ba a ajuns să fie temut chiar si de romani pentru că trecea Istrul fără frică, prădând Tracia până în Macedonia și Iliria, iar pe celți, cei ce se amestecasera cu tracii si cu ilirii, i-a pustiit cu totul, iar pe boiii de sub conducerea lui Critasiros, precum și pe taurisci, i-a nimicit cu desăvârșire…” – Strabon(64 î. Hr- 24 d.Hr.), Geographia. Continue reading

Istoria războaielor daco-romane

razboi-daco-roman

Dacii au trecut Dunărea înghețată, prădând provincia Moesia în iarna 85/86 d.Hr. Este începutul unei serii de evenimente războinice, la finalul cărora legiunile învingătoare se opresc la Tapae. Înainte de a-i îngenunchea pe daci, Domițian a vrut să-i pedepsească pe quazi și pe marcomani, care refuzaseră să ajute Roma în războiul contra dacilor. După înfrângerea suferită în această expediție, Domițian a încheiat pace cu dacii. Decebal a folosit pentru înzestrarea armatei banii și meșteșugarii care se acordau în chip obișnuit regilor clientelari, primind la sine dezertori romani, fortificându-și cetățile. Sătul să dea bani an de an unor oameni ale căror putere și trufie creșteau, noul împărat, Traian (98-117 d.Hr.), s-a hotărât să cucerească Dacia.După pregătiri minuțioase, care au durat aproape trei ani, armata romană, sub comanda împăratului, a trecut Dunărea pe un pod de vase. Continue reading