Jean-Jacques Rousseau- mentor al Revoluției franceze


Jean-Jacques_Rousseau

Jean-Jacques Rousseau s-a născut la 28 iunie 1712, la Geneva. Orfan de mamă (moartă la naşterea fiului), este crescut de tatăl său, un modest ceasornicar, care mai târziu îl încredinţează unui pastor. Adolescentul cu gust pentru aventură nu se poate însă supune rigorilor. Ucenic zugrav, lacheu, în 1732 trece sub protectoratul Doamnei de Warens. Se dedică muzicii, inventând un sistem personal de notaţie muzicală, pe care îl propune, nici mai mult nici mai puţin, Academiei de Ştiinţe de la Paris. Sistemul nu reţine atenţia nimănui. La 30 de ani este încă un necunoscut.

French_Revolution_2

Boem solitar, ajunge la Paris, în căutarea gloriei. Trăieşte modest alături de Thérèse Levasseur, servitoare de han, cu care va avea cinci copii, care ajung, bineînţeles, la orfelinat, Rousseau motivându-şi gestul prin imposibilitatea de a-i creşte corespunzător. Trezeşte mult interes cu primele sale lucrări, devenind rapid ţinta tuturor atacurilor. Începând cu 1759, se izolează practic de lume. Romanul „Julia sau Nouă Eloiză” (1761) este aspru criticat de autorităţile din Geneva iar „Emil” (1762) este condamnat să fie ars în piaţa publică. Încearcă zadarnic să se întoarcă la Geneva. La Môtiers este bătut cu pietre de mulţimea isterizată. Se refugiază un timp în Anglia. Trăieşte obsesia complotului, vede în toate semnele persecuţiei. Moare la 2 iulie 1778, la Ermenonville.

jean jacques rousseau

Cea mai importantă operă a sa este „Contractul social” („Du Contrat social ou Principes du droit politique”, 1762), eseu politic şi sinteză a ideilor sociale ale autorului, Jean-Jacques Rousseau exprimă poziţia teoretică cea mai avansată în epoca sa, preluând constructiv ideile întrevăzute de Monstesquieu, Hobbes sau Locke. Ideea fundamentală a „Contractului social” este că sursa legitimităţii sociale şi politice este voinţa generală, a poporului, idee revoluţionară, care avea să stea la baza democraţiei moderne. Aşadar, membrii unei colectivităţi angajează un contract social, în care interesele particulare trebuie armonizate cu interesul general. Individul trebuie să renunţe la libertatea absolută, fără limite, pentru a se supune regulilor comunităţii. Totodată, comunitatea este cea care trebuie să-i apere şi să-i garanteze drepturile. Nu mai e necesar de spus că Robespierre şi Saint-Just au văzut în „Contractul social” un îndreptar esenţial pentru ideile proclamate de Revoluţie.

Contractul social

„Libertatea nu constă în faptul că oamenii pot face tot ce doresc, ci în faptul că ei nu trebuie să facă ce nu doresc.”

„A trăi nu înseamnă a respira, ci a acţiona.”

„Omul s-a născut liber, dar pretutindeni este în lanţuri.”

„Aş fi vrut să mă nasc într-o ţară în care nimeni nu este mai presus de lege.”

„Aş fi vrut să mă nasc într-o ţară în care suveranul şi poporul sunt unul şi acelaşi lucru.”

„A renunţa la libertate înseamnă a renunţa la calitatea de om.”

Jean-Jacques Rousseau and the Symbols of the Revolution, painting by D. Jeaurat, c. 1794

„Există două principii anterioare raţiunii: unul, care ne face să fim puternic interesaţi de bunăstarea şi conservarea noastră (iubirea de sine) şi altul care ne inspiră o repulsie naturală în faţa pieirii sau suferinţei oricărei fiinţe simţitoare şi, în primul rând, a semenilor noştri (mila).”

„Omul care a trăit mai mult nu e cel care a numărat cei mai mulţi ani, ci cel care a simţit mai mult viaţa. ”

„Deplina fericire constă în a face pe alţii fericiţi. ”

„Oraşele sunt abisul speciei umane.”

„Femeile nu sunt făcute pentru a fugi; când fug înseamnă că vor să fie ajunse.”

rousseau botanist

„Când i se ia omului orice libertate a voinţei, faptele sale nu mai pot avea vreo moralitate.”

„Dacă raţiunea îl formează pe om, sentimentul e însă acela care îl conduce. ”

„Omul care nu cunoaşte durerea, nu cunoaşte nici înduioşarea omeniei, nici gingăşia compătimirii. ”

„Fericirea omului, aici pe pământ, nu-i decât o stare negativă, întrucât trebuie s-o măsurăm prin cantitatea mai mică de rele pe care le suferă.”

„Pentru a căuta o fericire imaginară, ne pricinuim mii de rele adevărate.”

Timbru romanesc in cinstea lui Rousseau
Timbru romanesc in cinstea lui Rousseau

„Pentru a fi ascultat, transpune-te în locul celor cărora te adresezi. ”

„Dacă există în lume un rang de natură să-i facă iluştri pe cei care-l deţin, acela este fără îndoială rangul pe care îl dau talentele şi virtutea.”

„Consolările indiscrete nu fac decât să sporească durerile mari.”

Rousseau

Leave a Reply