Românii au avut cel mai modern Cod Civil din Europa de Est. Codul Civil din 1864


Alexandru Ioan Cuza

Până în 1864, statul român nu a dispus de o legislație modernă și corectă în domeniul civil. Dezvoltarea rapidă a economiei, intensificarea procesului de stratificare socială au impus, alături de alte cauze, nevoia elaborării unui cod unitar pentru reglementarea relațiilor sociale. La cererea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, redactarea Codului civil a revenit Comisiei Centrale de la Focșani.

codul-civil-1864

Codul civil din 1864 a fost elaborat după modelul Codului Civil Napolenian din 1804, luându-se în considerare și modificările aduse între timp acestui cod, precum și proiectul de Cod Civil italian, legea franceză asupra transcripției din 23 martie 1853, legea ipotecară belgiană din 10 decembrie 1851, dar dispoziții din vechiul drept românesc. Până la unificarea legislativă, în Țara Românească era aplicabil Legiuirea Caradja(1818) iar în Moldova, Codul Calimah( 1817). Deși Condul napoleonian avea o vechime de șase decenii, a fost sursa de inspirație pentru dreptul european până în prezent. Napoleon spunea: ”Adevărata mea glorie nu constă în faptul că am câştigat patruzeci de bătălii. Waterloo va şterge amintirea atâtor biruinţe. Ceea ce va trăi veşnic este Codul meu Civil”. În momentul publicării în Monitorul Oficial, 4 decembrie 1865, legiuirea s-a numit Codul civil Alexandru Ioan, dar după abdicarea lui Cuza a fost redenumit Codul civil român. Acest act deosebit de important în istoria românilor avea să fie un instrument important de unificare a Principatelor.

Alexandru Ioan Cuza

Codul Civil român avea 1914 articole, împărțite în trei cărți, astfel:

(I) Despre persoane (abrogat in 1954, după adoptarea Codului Familiei)

(II) Despre bunuri și osebitele modificări ale proprietății

(III) Despre diferitele moduri în care se dobândește proprietatea.

Codul civil din vremea lui Cuza era unul din cele mai moderne din lume. De-a lungul timpului, numeroase acte normative au abrogat, modificat și completat articole din Codul Civil. În ciuda unor numeroase eforturi de modificare, care au fost culminate prin pregătirea și finalizarea unor noi proiecte de Cod Civil, care erau menite să îl înlocuiască, precum cele din anii 1940, 1971 și 2004, Codul Civil din vremea lui Alexandru Ioan Cuza a rămas în vigoare până la data de 1 octombrie 2011 când a intrat în vigoare un nou Cod Civil inspirat după Codul Civil din provincia Quebec, Canada și care este unul dintre cele mai moderne coduri civile din lume.

Codul Civil Cuza

Leave a Reply