Cum a început Revoluția de la 1821


tudor vladimirescu

Pe 19 ianuarie 1821 murea cel care se va dovedi ultimul domn fanariot, Alexandru Șuțu. Acesta a fost prilejul pentru ca românii să se scuture de bestemații gerci care jefuiau fără milă țara. Cu o zi înaintea morții, Tudor Vladimirescu, un vrednic oltean născut la 1780, în Vladimiri, Gorj, pleca din București împreună cu 40 de arnăuți (mercenari de origine albaneză) spre Oltenia pentru a-și expune manifestul redactat în Capitală. În colaborare cu Eteria, societate secretă greacă a cărei misiune era scuturarea jugului opresor din Balcani, dorea să schimbe fața societății românești. Domnul Tudor, așa cum poporul avea să îl numească în semn de prețuire, nu era un oarecare. Luptase în războiul turco-rus din 1806-1812 și pentru vitejie și pricepere primise ordinul sfântului Vladimir, clasa a treia, plus titlul de comandir alături de un frumos inel cu piatră prețioasă. Era umblat în lume, fusese în 1814 la Viena pentru a rezolva niște complicate probleme juridice ale familiei Glogoveanu, fapt de care se achitase cu brio. Era priceput în ale negoțului, reușind să strângă în mod cinstit, într-o vreme în care înșelătoria era la ordinea zilei, o avere consistentă.

Pe 23 ianuarie Tudor ajunge în satul de munte Padeș și acolo își prezintă manifestul:

Fraţilor lăcuitori ai Ţării Româneşti, veri de ce neam veţi fi! Nici o pravilă nu opreşte pe om de a întâmpina răul cu rău! Şarpele, când îţi iasă înainte, dai cu ciomagul de-l loveşti, ca să-ţi aperi viaţa, care mai de multe ori nu să primejduieşte din muşcarea lui! Dar pre bălaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre zic, atât cele bisăriceşti, cât şi cele politiceşti, până când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi? Daca răul nu este primit lui Dumnezeu, stricătorii făcătorilor de rău bun lucru fac înaintea lui Dumnezeu! Că bun este Dumnezeu şi ca să ne asemănăm lui trebuie să facem bine! Iar acesta nu se face până nu să strică răul. Până nu vine iarna, primăvară nu se face! Au vrut Dumnezeu să se facă lumină? Aceia s-au făcut, după ce au lipsit întunericul! Vechilul lui Dumnezeu, prea puternicul nostru împărat, voieşte ca noi, ca nişte credincioşi ai lui, să trăim bine. Dar nu ne lasă răul, ce ni-l pun peste cap căpeteniile noastre! Veniţi dar, fraţilor, cu toţii, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bine! Şi să se aleagă din căpeteniile noastre cei care pot să fie buni.

Aceia sunt ai noştri şi cu noi dimpreună vor lucra binele, ca să le fie şi lor bine, precum ne sunt făgăduiţi! Nu vă leneviți, ci siliți dă veniți în grabă cu toții; care veți avea arme, cu arme, iar care nu veți avea arme, cu furci de fier și lănci; să vă faceți de grabă și să veniți unde veți auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele și folosul a toată țara. Şi ce vă vor povățui mai marii Adunării aceia să urmați și unde vă vor chema ei acolo să mergeți. Că ne ajunge, fraților, atâta vreme de când lacrămile de pe obrazele noastre nu s-au uscat. Şi iar să știți că nimenea dintre noi nu este slobod […], ca să să atingă macar de un graunți, de binele sau de casa vreunui neguțător, oroșan sau țăran sau de al vreunui lăcuitor, decât numai binele și averile cele rău agonisite ale tiranilor boieri să să jertfească: însă al cărora nu vor urma nouă – precum sunt făgăduiți – numai al acelora să să ia pentru folosul de obște!”

Data de 23 ianuarie este astfel considerată momentul în care a început revoluția de la 1821. Populația a fost însuflețită de aceste cuvinte care răspundeau nevoilor de schimbare pe care le resimțeau. Într-un final, prin trădare Tudor este ucis, dar ideile sale au un puternic ecou. Domniile fanariote sunt îndepărtate. În istoriografie există chiar un curent care vede în revoluția de la 1821 un proces care s-a terminat la 1 decembrie 1918. Înlăturarea fanarioților a fost baza pe care națiunea română a putut să își făurească idealurile: Unirea de la 1859, Independența din 1877-1878 și într-un final Marea Unire din 1918.

Leave a Reply