Recunoașterea unirii Bucovinei cu România


harta_bucovina_etnica_1910

Clauzele tratatului de la Saint-Germain cu privire la recunoaşterea reunirii Bucovinei la România

Art. 59

Austria renunţă, în ceea ce o priveşte, în favoarea României la toate drepturile şi titlurile asupra părţii fostului Ducat al Bucovinei cuprinsă dincoace de fruntariile României, astfel precum vor fi fixate ulterior de Principalele Puteri aliate şi asociate.

Art. 60

România consimte la inserţiunea într-un Tractat cu Principalele Puteri aliate şi asociate al unor dispoziţiuni pe cari aceste Puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti în România interesele locuitorilor ce se deosebesc prin rasă, limbă sau religiune, de majoritatea populaţiunii.România consimte de asemenea la inserţiunea într-un Tractat cu Principalele Puteri aliate şi asociate a unor dispoziţiuni pe care aceste Puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti libertatea transitului şi a aplica un regim echitabil comerţului celorlalte naţiuni.

Art. 61

Proporţia şi natura sarcinelor financiare ale fostului Imperiu al Austriei pe cari România va avea să le ia pe seama sa pentru teritoriul pus sub Suveranitatea ei, vor fi fixate conform articolului 203, Partea IX (Clauze financiare), a Tratatului de faţă.Convenţiuni ulterioare vor regla toate chestiunile cari n-ar fi regulate prin Tractatul de faţă şi cari ar putea lua naştere din cesiunea zisului teritoriu”.

Click pentru mărire

Click pentru mărire

One thought on “Recunoașterea unirii Bucovinei cu România”

  1. Poate ar fi trebuit sa ramana lor aceste regiuni cred ca ar fi facut mult mai mult cu ele decat reusesc romanii de azi sa faca … pt ca in afara de a fura nu sunteti capavili ee altceva… daca v ar veeea stramosii vostri care au murit pt voi ce faceti cu tara ..:))

Leave a Reply