De unde vine numele de Dobrogea. Dobrotici- al treilea întemeietor de țară


Dobrotici

Dobrogea este singura provincie românească, și printre puținele din lume, al cărei nume provine de la un personaj istoric real. Primele informaţii despre Dobrotici apar în contextul războiului civil din Bizanţ, care l-a opus, între 1342-1347, pe împăratul Ioan V Paleologos (1341-1376, 1379-1391) pretendentului Ioan Cantacuzino, viitorul împărat Ioan VI (1347-1354). În Istoria sa, ex-împăratul Ioan VI Cantacuzino relatează că, în anul 1346, regenta Anna de Savoia, mama împăratului Ioan V, i-a cerut sprijin arhontelui Balica al Carvonei, care „i-a trimis în ajutor împărătesei pe fraţii săi, Theodor şi Dobrotici, în fruntea a o mie de ostaşi aleşi; aceştia, trecând prin oraşele de pe ţărmul Pontului, le-au convins să se îndepărteze de împărat (Ioan Cantacuzino) şi să treacă de partea împărătesei”.

Alexios Apokaukos
Alexios Apokaukos

La Constantinopol, Dobrotici a fost căsătorit cu fiica megaducelui Alexios Apokaukos, principalul susţinător al taberei Paleologilor, şi făcut „strateg al armatei romeilor”, respectiv comandant al armatei imperiale. În noua sa funcţie, a fost trimis să cucerească importantul punct strategic care era cetatea Selymbriei (azi Silivri, Turcia), controlată de adepţii lui Ioan Cantacuzino. Deficienţele arătate de Dobrotici în conducerea trupelor au făcut ca acţiunea să se încheie cu o înfrângere usturătoare, în urma căreia „el însuşi era să fie prins, dar izbutind să fugă s-a înapoiat cu ruşine”. După acest eşec, a rămas la Constantinopol, în timp ce fratele său Theodor s-a întors acasă cu restul corpului de oaste dobrogean.

Ioan Cantacuzino al VI-lea
Ioan Cantacuzino al VI-lea

Împăcarea survenită între Ioan V şi Ioan VI, devenit coîmpărat, l-a găsit pe Dobrotici comandant al cetăţii Mydia (azi Midje), pe care nu a predat-o celor doi împăraţi decât în iunie 1348, numai sub presiune militară şi în condiţiile stabilite de el. Dobrotici devenea vasal al împăratului Ioan VI Cantacuzino „care l-a învrednicit cu bunăvoinţa şi purtarea de grijă ce i se cuveneau şi l-a rânduit printre romeii (bizantini) cei mai de vază”. Foarte probabil, în acelaşi an, în urma morţii fraţilor săi Balica şi Theodor, Dobrotici a ocupat tronul Ţării Carvonei (Cavarnei) în calitate de vasal formal al Bizanţului, care i-a acordat titlul de despot. Printr-o politică energică, Dobrotici a reuşit să unifice sub sceptrul său cea mai mare parte a teritoriilor danubiano-pontice, punând bazele unui nou stat de sine stătător, Despotatul Dobrogean. Pe plan extern, a promovat o politică activă, care i-a permis să facă din statul dobrogean arbitrul scenei politice din Balcanii Orientali. În 1352-1354, în timpul celui de-al doilea război civil dintre Ioan V Paleologos şi Ioan VI Cantacuzino, Dobrotici a denunţat legăturile formale de vasalitate ce-l legau de Ioan VI Cantacuzino şi s-a raliat taberei Paleologilor, obţinând în schimb reconfirmarea titlului despotal şi a statutului de sine stătător al țării sale. Monedele emise de el, care conţin iniţiala T, a formei greceşti a numelui său, asociată cu însemnul despotal, litera grecească Dobrotici, şi semnul crucii, semnificând „stăpânitor din mila lui Dumnezeu”, sunt edificatoare din acest punct de vedere.

Despotat Dobrotici

În 1364-1365, susţine Bizanţul în acţiunea de stopare a expansiunii Bulgariei, fapt ce i-a permis să-şi extindă stăpânirile în detrimentul acesteia. Acţiunea de unificare a tuturor teritoriilor dobrogene, inclusiv ale celor de la gurile Dunării, l-a adus în conflict cu Genova, care deţinea în zonă importante stabilimente, precum cele de la Vicina, Chilia, Lykostomo sau Bambola (Enisala), conflict ce va dura din jurul anului 1360 până după moartea sa, în 1387. În 1366-1367 a colaborat cu contele Amedeo VI de Savoia pentru eliberarea împăratului Ioan V, blocat de bulgari la Vidin. În 1369, Dobrotici a susţinut, împreună cu domnul Ţării Româneşti, Vladislav I, reinstalarea ţarului Ivan Stracimir la Vidin, devenind, alături de domnul muntean, garantul acestei restaurări. Împotriva Genovei s-a aliat cu Veneţia şi cu Imperiul Bizantin, încuscrindu-se cu familia imperială a Paleologilor (după 1369). Aceste alianţe i-au permis să angajeze statul dobrogean şi într-o politică pontică de mare anvergură, în cadrul căreia se înscriu şi cele două tentative, din 1373 şi 1376, de a-l instala pe tronul Imperiului Marilor Comneni de la Trapezunt pe ginerele său, Mihail Paleologos, cu concursul celor două puteri aliate. După aceste acţiuni ostile şi-a normalizat relaţiile cu Imperiul de Trapezunt, cu care va colabora, inclusiv militar, în conflictul cu Genova.

Dobrotici

În 1376, în condiţiile detronării aliatului său, Ioan V, de către fiul acestuia, Andronicos IV (1376-1379), Dobrotici s-a văzut şi el confruntat cu uzurparea unuia dintre fii, Terter, care a scos de sub autoritatea sa Dristra (Silistra) şi teritoriul din sud-vestul statului dobrogean, punând aici bazele unei stăpâniri proprii, Despotarul Dristrei. Domnia lui Dobrotici s-a încheiat în condiţii necunoscute, la o dată cuprinsă între 15 februarie 1385 şi septembrie 1386. Mormântul nu i se cunoaşte, dar, probabil, a fost la Caliacra. I-a urmat la tron fiul său lvanco. Una dintre fiicele lui Dobrotici al cărei nume nu este știut, a fost soţia prinţului bizantin Mihail Paleologos. Există şi opinii că o altă fiică, Ana, ar fi fost soţia lui Radu I şi mama lui Mircea cel Bătrân. Întemeietor de ţară despotul Dobrogei, „strălucitul domn Dobrotici, de bună amintire”, cum îl numeau chiar adversarii lui, genovezii, în tratatul din 1387, încheiat cu fiul şi urmaşul său Ivanco, poate fi pus, fără nici o reţinere, alături de marii săi contemporani şi omologi, Basarab I şi Bogdan I, întemeietorii celor două state medievale româneşti de sine stătătoare.

Dobrotici

Leave a Reply