Proclamaţia regelui Mihai I către țară


Regele_Mihai._Comunicat

În seara zilei de 23 august 1944 regele Mihai a intrat într-o cameră specială unde a înregistrat Proclamația către țară, ce urma să fie difuzată la radio. La ora 21.30 posturile centrale de radio au început să anunțe că în curând se va transmite ”un comunicat important pentru țară”. Echipa de tehnicieni a Societății de Radiodifuziune, în frunte cu directorul general Vlad Ionescu, s-a deplasat la Palatul Regal, unde a instalat, într-un birou aparatura necesară înregistrării proclamației regale pe o placă special pregătită pentru acest eveniment. Mihai I a citit de trei ori textul pentru a avea coerența neceară. După încheirea înregistrării, Vasile Ionescu a plecat cu placa la Radio spre a fi difuzată. Începând cu ora 22.12, s-a transmis la radio următoarea Proclamație:

Aparatul cu care s-a înregistrat proclamaţia către Ţară a regelui Mihai
Aparatul cu care s-a înregistrat proclamaţia către Ţară a regelui Mihai

Români,

În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în deplină înţelegere cu poporul meu, că nu este decât o singură cale, pentru salvarea ţării de la o catastrofă totală: ieşirea noastră din alianţa cu puterile Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite.

Români,

Un nou guvern de uniune naţională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voinţa hotărâtă a ţării de a încheia pacea cu Naţiunile Unite. România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele Unite. Primiţi pe soldaţii acestor armate cu încredere. Naţiunile ne-au garantat independenţa ţării şi neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost răpită.

Portret oficial al regelui Mihai
Portret oficial al regelui Mihai

Români,

Poporul nostru înţelege să fie stăpân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hotărârii noastre libere luate şi care nu atinge drepturile nimănui este un duşman al neamului nostru. Ordon armatei şi chem poporul să lupte prin orice mijloace şi cu orice sacrificii împotriva lui. Toţi cetăţenii să se strângă în jurul tronului şi al guvernului pentru salvarea Patriei. Cel care nu va da ascultare guvernului se opune voinţei poporului şi este un trădător de ţară.

Români,

Dictatura a luat sfârşit şi cu ea încetează toate asupririle. Noul guvern înseamnă începutul unei ere noi în care drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor ţării sunt garantate şi vor fi respectate. Alături de armatele Aliate şi cu ajutorul lor, mobilizând toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin dictatul nedrept de la Viena, pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină.

Vanatori de munte dupa eliberarea unui oras transilvanean
Vanatori de munte dupa eliberarea unui oras transilvanean

Români,

De curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independenţa împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne hotărî singuri soarta depinde viitorul ţării noastre. Cu deplină încredere în viitorul neamului românesc, să păşim hotărâţi pe drumul înfăptuirii României de mâine, a unei Românii libere, puternice şi fericite.

Leave a Reply