Category Archives: Istoria romanilor

Continut istoria romanilor.

Cine era Tudor Vladimirescu- ”Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor!”

tudor vladimirescu
Conducătorul mişcării revoluţionare din 1821, Tudor Vladimirescu, s-a născut pe la 1780 în satul Vladimiri (judeţul Gorj), dintr-o familie de moşneni. El „a învăţat carte şi limba greacă” în casa boierului Ioan Glogoveanu, care voia să-şi facă din isteţul băiat’ un bun administrator de moşie şi care l-a întrebuinţat în afacerile de negoţ, mai ales la exportul de vite. Tudor are astfel prilejul să facă mai multe călătorii în Transilvania, unde Glogoveanu exporta până la 2.000 de capete de vite şi să-şi constituie un capital cu care a făcut apoi comerţ pe cont propriu. Continue reading

Alexandru Ioan Cuza și primul guvern unic din istoria României

alexandru ioan cuza
După ce a fost ales domn în Moldova și Valahia, Alexandru Ioan Cuza și-a asumat două obiective majore. Primul a fost ca domnia sa să fie recunoscută pe plan intrenațional, iar cel de-al doilea a fost unirea deplină a celor două state, deoarece prin statutele internaționale se prevedea ca Moldova și Valahia deși nominal formau un singur stat, ele aveau două guverne, două Adunări legislative, două armate și sisteme administrave distincte. Continue reading

Petre Ispirescu despre motivele pentru care românii nu citeau suficient

petre ispirescu
Petre Ispirescu nu a făcut bani din basme. Cu siguranță știa că în Franța de exemplu, Charles Perault, culegătorul/autorul unor basme precum ”Motanul încălțat”, ”Cenușăreasa”, ”Frumoasa din pădurea adormită” sau ”Scufița roșie”, o dusese bine cu aproximativ două secole în urmă. Motivele pentru care un scriitor român trăia mai degrabă de pe azi pe mâine le expune în 1882 într-o scrisoare către fiica Elena: Continue reading

Ultimii ani ai lui Mateiu Caragiale

mateiu caragiale
Pentru Mateiu Caragiale creația literară a reprezentat elementul fundamental al unei vieți zbuciumate în care a încercat să se ridice la nivelul tatălui. La el literatura nu avea nicio grabă, nicio nerăbdare publicistică, nici automulțumire, ci doar o încordată și îndelungată muncă asupra cuvântului, o migală a unui sculptor miniaturist în fildeș, o severă autoexigență, o continuă reluare și desăvârșire a manuscrisului. Poeziile, deși unele au fost scrise încă din 1904 au fost publicate în reviste destul de târziu și cu mari intermitențe. Abia în 1925 în volumul I al ”Antologiei poeților” este semnalat titlul volumului care nu va vedea lumina tiparului decât postum, în 1936, prin grija soției scriitorului, Marica.
La ”Remember” Mateiu Caragiale a început să lucreze în 1911, fiind ”conceput în timpul promenadelor nocturne la Șosea” după cum ne informează autorul, apoi ”remaniat progresiv” și definitivat în 1921, apărând abia în 1924. Continue reading

Cum arăta o seară în oraș cu Eminescu și Creangă

eminescu creanga
La 1 iulie 1875 Mihai Eminescu este numit de ministrul educației Titu Maiorescu revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui. În această funcție el organizează în primele zile ale lunii august o consfătuire a cadrelor dicadctice având pe ordinea de zi metodica predării. Solicitase din timp prelegeri adecvate pedagogilor experimentați: I.A. Derzeu a vorbit despre metodica predării gramaticii limbii române, Ion Creangă a prezentat modalitățile deprinderii copiilor cu cetirea și scrierea, iar profesorul Zaharia de la gimanziul ”Alexandru cel Bun” a expus tehnica transmiterii cunoștințelor matematice. Continue reading

Povestea expresiei ”Zarurile au fost aruncate”

trecerea rubiconului

În anul 60 î. Hr. trei oameni politici au pus bazele unei construcții care avea să influențeze întreaga istorie Romei. Primul era Pompei cel Mare și era considerat cel mai important comandant militar al vremii sale, reușind să înfrângă răscoala lui Spartacus dar și pe regele Mihridates la Pontului, asigurând pacea la granița estică a Republicii Romane. Cel de-al doilea era Iulius Caesar care avea o popularitate foarte mare după ce reușise să cucerească Galia. Ultimul era Marcus Licinius Crassus care nu avea niciun merit militar, însă era cel mai bogat om la Romei și prin mită reușise să își asigure numeroase funcții publice. Acești trei bărbați au format Primul Triumvirat, o înțelegere între ei de a-și impune punctul de vedere în fața Senatului, instituția supremă a Republicii Romane și de a controla treburile statului. Această înțelegere formală a fost cimentată prin căsătoria dintre Pompei și Iulia, fiica lui Caesar. Continue reading

Cum a reușit Ștefan cel Mare să câștige lupta de la Vaslui

STEFAN cel mare
În tot cursul războiului său antiotoman, Ștefan cel Mare s-a străduit să alinieze Țara Românească la aceeași luptă prin domni numiți și sprijiniți de el, care să-i fie aliați fideli în luptă. Pentru aceste ingerințe în viața politică a Valahiei, Mahomed al II-lea a hotărât trimiterea unei expediții pentru a-l alunga din domnie pe Ștefan cel Mare. Continue reading

Iuliu Maniu- ”Pe mine nu reuşesc să mă intimideze, eu de la calea mea nu mă abat”

iuliu-maniu-1946

Un destin tragic i-a fost rezervat celui mai important om de stat din Transilvania din prima jumătate a secolului XX. Este vorba de Iuliu Maniu, liderul de necontestat al românilor ardeleni şi opozantul oricărei forme de dictatură. El şi-a sfârşit zilele închis în condiţii inumane în temniţa din Sighetu Marma­ţiei, transformată de comunişti în locul de exterminare a elitei României ­interbelice. Continue reading

Se împlinesc 160 de ani de când Alexandru Ioan Cuza a devenit domn al Moldovei

alexandru ioan cuza

Ca urmare a războiului Crimeii (1853-1856), conflict în care Rusia a fost înfrântă de Imperiul Otoman și aliații săi englezi și francezi, la Paris s-a organizat o întrunire a Marilor Puteri în cadrul căreia s-a redactat o Convneție unde, printre altele, se prevedea Unirea Principatelor Moldova și Valahia. Fiecare Principat urma să aibă domn, guvern și adunare legislativă separată. Sufragiul cu privire la componența Adunării elective și asupra alegerii al domnului, urma a fi supravegheat de un organ special numit căimăcime. Continue reading

Se împlinesc 490 de ani de la uciderea lui Radu de la Afumați- domnitorul celor 20 de bătălii

radu de la afumati

După moartea lui Neagoe Basarab (1512-€“1521), o cruntă luptă s-a iscat pentru dobândirea domniei între fiul său Teodosie și Dragomir Călugărul zis Vlad Voievod. Se dă o luptă la Târgoviște între cele două tabere, iar cu ajutor turcesc Teodosie învinge, iar inamicul este decapitat. În ianuarie 1522, un nou pretendent la tron se ridică, Radu, fiul nelegitim al lui Radu cel Mare(1496-1508). Acesta își avea așezarea în satul Afumați din Ilfov, motiv pentru care va intra mai târziu în istorie sub denumirea de Radu de la Afumați. Turcii vor veni în ajutorul lui Teodosie, îl izgonesc în Transilvania pe Radu, iar begul Mehmet îl trimite pe Teodosie la Constantinopl, dorindu-și astfel tronul pentru sine. Continue reading