Category Archives: Istorie medie

Continut istorie medie din Istorie romanilor.

Cetatea Neamț- fortăreața de necucerit a Moldovei

cetatea neamtului

Primul eveniment deosebit referitor la cetatea Neamţ s-a petrecut la sfarşitul secolului al XIV-lea, în timpul domniei lui Ştefan I Muşat (cca.1394-1399), când regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, ce urmărea o politică de expansiune teritorială la răsărit de Carpaţi, întreprinde o expediţie militară asupra Moldovei. Cronica oficială maghiară şi documentele emise de Sigismund consemnează că armatele regale au înaintat până la reşedinţa domnească, unde Ştefan I „i-a făcut supunere”. Continue reading

Alexandru cel Bun- primul mare domnitor al Moldovei

acb

Dintre toți cei care în jurul anului 1400 râvneau la tronul Moldovei, a biruit spre norocul poporului român, cel mai destoinic, Alexandru, fiul lui Roman, fostul domn. Am spus spre norocul nostru deoarece într-adevăr fericită a fost domnia lui. A durat mult, condiție indispensabilă pentru propășirea instituțiilor, a mărit temelia statului, l-a apărat când a trebuit, a organizat temeinic viața economică, a dat atenție celei bisericești, a căutat să păstreze liniște și pace, lucru rar într-o epocă de necontenite războaie și năvăliri. A fost o domnie cum puține au mai fost în zbuciumata istorie a Moldovei. Din aceste motive el a rămas în istorie cu numele “cel Bun”. Continue reading

Cum a cucerit Ștefan cel Mare cetatea Chilia

Kilianova

La mijlocul secolului XIV, la Chilia, cetate bizantină, este atestată o intensă activitate comercială. De aici, genovezii cei care administrau cu adevărat așezarea, exportau spre Constantinopol mari cantități de grâu, miere, ceară, vin, sare, pește și alte produse. La sfârșitul secolului XIV, Mircea cel Bătrân extinde teritoriul Țării Românești până la Marea Neagră, Chilia intrând, astfel, în componența statului muntean. Continue reading

Nicolae Milescu- primul român la Marele Zid Chinezesc

Nicolae Milescu a fost unul din marii călători, aventurieri și cărturari ai vremii sale. A avut o carieră politică și diplomatică spectaculoasă, ajungând prieten cu Patriarhul de Ierusalim, Dositei, și om de încredere al mai multor domnitori din Moldova și Muntenia, dar și trădător al altuia, Ștefănița-Vodă sau Iliaș Alexandru, care a pus să-i fie crestat nasul. A fost primit ca ambasador de Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare” și a fost trimis ca sol al țarului rus la curtea strălucitoare a împăratului Chinei. Era unul dintre marile spirite ale vremurilor sale, care se simțea la el acasă în marile capitale europene. Continue reading

Atacul de noapte- strălucita victorie a lui Vlad Țepeș

vlad-tepes-si-atacul-de-noapte-impotriva-taberei-sultanului

16 spre 17 iunie 1462, undeva lângă Târgovişte. O noapte ca smoala se aşterne peste tabăra turcească. Aprigul Ţepeş pătrunde pe nesimţite în lagărul duşmanilor creştinătăţii. Deodată, din bezna de nepătruns, răzbat strigătele de luptă ale celor 7.000 de oşteni români ce-l însoţeau în temerara-i expediţie. Buimăciţi de somn, osmanlâii ies din corturi punând mâna pe arme. O groază imensă li se întipăreşte pe chipuri, atunci când constată cu uimire, că ce-i care-i atacau, păreau a fi la prima vedere de-ai lor (Vlad avusese geniala idee de a-şi îmbrăca luptătorii în haine turceşti). Începe un măcel incredibil. Deruta semănată în rândul necredincioşilor, face ca aceştia să se ucidă între ei, adăugându-se astfel noi victime la cele făcute de vitejii valahi. Ţepeş, răspândind moartea cu propria-i mână printre adoratorii lui Allah, îşi croieşte drum spre cortul sultanului. Norocul i-a surâs însă lui Mohamed al II-lea, nepotul lui Mircea cel Bătrân nimerind din greşeală în cortul unui paşă. Realizând confuzia, el îşi va revărsa întreaga ură asupra acestuia, ucigându-l. Continue reading

Cum se alegeau domnitorii

ungerex

Ceremonialul de încoronare a domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova era, în perioada de început, o expresie a neatârnării şi a suveranităţii domnitorului asupra teritoriului pe care-l stăpânea. Această putere era exprimată prin titulatura domnitorului de “singur stăpânitor”. Domnul Moldovei se numea “singur stăpânitor a toată ţara Moldovei”, iar cel al Ţării Româneşti “domn stăpânind şi domnind peste toată ţara Ungro-Vlahiei”. Continue reading

Baba Novac- bravul căpitan sârb al lui Mihai Viteazul

baba

Despre acest erou legendar avem puține însemnări. Potrivit documentelor cronicarului Szamoskozy (1566-1608), Baba Novac s-a născut în satul Poreci, situat pe o insulă a Dunării, în imediată apropierea a cetății Semedria din Serbia, în jurul anului 1520. Cunoaște de mic umilințele, cruzimea și nedreptatea unor stăpânitori străini. Se pare că a învățat puțină carte în chiliile mănăstirilor din apropiere. Tânărul Novac devine astfel un luptător spiritual în fața turcilor care-i forțau sau mituiau pe locuitorii din Balcani să treacă la Islam. Aceasta rezultă și din faptul că l-a avut alături de-alungul întregii sale vieți, pe preotul Sască, cu care de altfel a împărțit destinul. Continue reading